Výlet SDŽ do Prahy

V úterý 30. května vyrazily ženy na výlet. Celou akci organizovala předsedkyně SDŽ Svitavy Petra Hořínková Dvorská. K výletu přizvala i ženy z ostatních okresů, kdy z Ústí nad Orlicí jely tři zástupkyně, z Pardubic pak jedna. Přítomné okresní předsedkyně Petra Hořínková Dvorská, Anna Kučerová a Radoslava Nováková se nakonec shodly, že by meziokresní spolupráce měla pokračovat, neboť by mohla být velmi přínosná nejen pro krajskou organizaci ale i celou ČSSD. A kam že to ty ženy vlastně jely? V Černínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, měly domluvenou prohlídku vnitřních prostor spojenou s návštěvou Masarykova bytu. V odpoledních hodinách je čekala audience u ministra pro lidská práva Jana Chvojky ve Strakově akademii, kde sídlí Úřad Vlády ČR. Tady ženy dokonce nahlédly do tiskového centra Vlády. Zasedací místnost Vlády byla ke smůle přítomných obsazena při jednání. SDŽ Svitavy děkuje ministru Chvojkovi a Lucii Válové, vedoucí poradců ministra zahraničních věcí, za možnost návštěvy tak významných institucí České republiky.

V úterý 30. května vyrazily ženy na výlet. Celou akci organizovala předsedkyně SDŽ Svitavy Petra Hořínková Dvorská. K výletu přizvala i ženy z ostatních okresů, kdy z Ústí nad Orlicí jely tři zástupkyně, z Pardubic pak jedna. Přítomné okresní předsedkyně Petra Hořínková Dvorská, Anna Kučerová a Radoslava Nováková se nakonec shodly, že by meziokresní spolupráce měla pokračovat, neboť by mohla být velmi přínosná nejen pro krajskou organizaci ale i celou ČSSD. 

A kam že to ty ženy vlastně jely? V Černínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, měly domluvenou prohlídku vnitřních prostor spojenou s návštěvou Masarykova bytu. V odpoledních hodinách je čekala audience u ministra pro lidská práva Jana Chvojky ve Strakově akademii, kde sídlí Úřad Vlády ČR. Tady ženy dokonce nahlédly do tiskového centra Vlády. Zasedací místnost Vlády byla ke smůle přítomných obsazena při jednání.

SDŽ Svitavy děkuje ministru Chvojkovi a Lucii Válové, vedoucí poradců ministra zahraničních věcí, za možnost návštěvy tak významných institucí České republiky.

 

Blogy