Sportovní seniorské hry

Svaz důchodců ČR pořádal ve Frýdku-Místku v pořadí již 4. Sportovní hry důchodců. Do soutěží se zapojili důchodci z jednotlivých regionů ČR a pozvané týmy ze Slovenska a Polska. Soutěže se konaly v areálu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy ve Frýdku Místku ul. 28.října 1589. Zahájení 4.SH bylo 27.7.2017 v 09.30 hod.

Svaz důchodců ČR pořádá ve Frýdku-Místku v pořadí již 4. Sportovní hry důchodců. Do soutěží se zapojí důchodci z jednotlivých regionů ČR a pozvané týmy ze Slovenska a Polska. Soutěže se budou konat v areálu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy ve Frýdku Místku ul. 28.října  1589. Zahájení 4.SH bude 27.7.2017 v 09.30 hod, předpokládaný konec soutěží v 13.15 hod. Pro případ nepříznivého počasí je zajištěna MOKRÁ VARIANTA, která proběhne v tělocvičně Střední průmyslové školy.

 

DATUM KONÁNÍ                       - 26.7.- 29.7.2017,                                                                                                                                                       MÍSTO KONÁNÍ                        – Střední průmyslová škola Frýdek – Místek,                                                                         VĚKOVÉ KATEGORIE                – 60 – 70 let a nad 70 let,                                                                                                   DISCIPLNY                                  – 10, v případě MOKRÉ VARIANTY – 7,                                                                    FORMA SOUTĚŽE                     - desetiboj,

 

PROGRAM SPOTOVNÍCH HER

  • 26.7.2017 příjezd do Frýdku – Místku v čase 14.00 – 16.00 hod, ubytování, setkání v 17.00 hod v Národním domě , předání dokumentace vedení týmů,večeře, individuální vyzkoušení disciplín,

  • 27.7.2017 – 09.30 hod. slavnostní zahájení 4.SH ( rozcvička ) vlastní soutěže,

  • 28.7.2017 – 09.30 hod. seznámení s pamětihodnostmi regionu, 19.00 hod. vyhlášení výsledků v objektu Národní dům,

  • 29.7.2017 – 09.30 hod. rozloučení s účastníky 4. SH a odjezd,

 

 

DISCIPLÍNY – počet 10 ( mokrá varianta 7)

ŠIPKY – hod 3 šipkami do  pistolového terče na vzdálenost 3m - platí i pro mokrou variantu (MV), RUSKÝ KUŽELNÍK – 3 postupné hody do základního postavení kuželek ( NEBUDE V PŘÍPADĚ MV),                                                             ( KOŠÍKOVÁ – hod 3 míči do koše / disciplína platí pouze pro mokrou variantu MV),                                                                              HOKEJ – střelba 3 míčky florbalovou hokejkou na malou branku na vzdálenost 8m ( MV),                                     KROUŽKY – hod 3 kroužky na kužel ve vzdálenosti 4m ( MV) ,                                                                                             KOLEČKO – převoz břemene na kolečku na vzdálenost 12m na čas,                                                                               GOLF-SNAG  - střelba 3 míčky golfovou holí na pozemní terč na vzdálenost 12m (MV),                                                    RAKETA – běh s míčkem na tenisové raketě na vzdálenost 12m na čas (MV),                                                                     BOLLO-BALL – hod 3 páry svázaných tenisových míčků na hrazdu na vzdálenost 4m ( MV),                                           BĚH – ženy na 60m a muži na 100m na čas,                                                                                                                             GRANÁT – hod 3 granáty na cíl na vzdálenost ženy 8m a muži 12m,

 

 

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA

Každá pozvaná organizace důchodců může postavit pouze jedno smíšené družstvo ( ženy ,muži), které zahrnuje obě věkové kategorie.

  • Počet členů družstva je 8 včetně kapitána, který vede družstvo na jednotlivé disciplíny a také soutěží,

  • Každé družstvo si zajistí jednotnou ústroj s označením své příslušnosti k dané KRSD ČR nebo zahraniční organizaci důchodců,

  • Při slavnostním zahájení SH nastupuje družstvo pod vedením kapitána, identifikační cedulí dané KRSD ČR nebo zahraniční organizace důchodců,

  • Družstvo se zúčastní rozcvičky,

ROZHODČÍ – 20 osob

Rozhodčí zajišťuje KRSD MSk pod vedením hlavního rozhodčího, který zajistí jejich seznámení s pravidly disciplín, dokumentací k zapisování výsledku a rozdělením na jednotlivé disciplíny. 

VYHODNOCOVAČI – 20 osob

Vyhodnocení výsledků provedou předsedové KRSD ČR, vedení SDČR a vedení pozvaných organizací. Vyhlášení výsledků jednotlivců a pořadí družstev na prvních třech místech bude provedeno v NÁRODNÍM DOMĚ 28.7.2017 v 19.00 hod.

Blogy